പൂക്കോട്ടൂർ - പത്രങ്ങളിലൂടെമുസ്ല്യാർ പീടികയിലെ ബസ് സ്റ്റോപിനെ കുറിച്ച്
1997 ഒക്ടോ. 2 ന് മനോരമയിൽ വന്ന വാർത്ത


പൂക്കോട്ടൂർ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പിനെ ക്കുറിച്ച് മനോരമയിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട്


കെ മുഹമ്മദുണ്ണീ ഹാജിയെ കുറിച്ച് വന്ന വാർത്ത

പുല്ലാര മൂച്ചിക്കൽ സ്വദേശി  ഇർഷാദിന്റെ
 WHATSAPP  ചാനലിനെ കുറിച്ച് സുപ്രഭാത്തിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട്

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കണ്ടക്ടർ വെള്ളുവമ്പ്രം സ്വദേശി
ശറഫുദ്ധീന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് വന്ന റിപ്പോർട്ട്

വെള്ളുവമ്പ്രം എ.എം.യു.പി സ്കൂളിലെ ഇരട്ടകളെ
കുറിച്ച് 2003 ൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട്


എം ഐ സി കെട്ടിടോൽഘാടനം

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Wagon Tragedy | Shihab Thangal