പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി
1 മുഹമ്മദ് മൻസൂർ കൈതക്കോടൻ ചെയർമാൻ
2 സഫിയ മന്നെതൊടി മെമ്പർ
3 നഫീസ പള്ളിയാളി മെമ്പർ
4 സാദിക്ക്അലി മെമ്പർ
വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി
1 ആയിശ പിലാക്കാട്ട് ചെയർമാൻ
2 ഹംസ കൊല്ലൊടിക മെമ്പർ
3 മുഹമ്മദ് റബീർ മെമ്പർ
4 ഹംസ കുന്നത്ത് മെമ്പർ
5 സുഹ്റ മൂച്ചിത്തോടൻ മെമ്പർ
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി
1 യൂസുഫ് വേട്ടശ്ശേരി ചെയർമാൻ
2 ഫസീല മെമ്പർ
3 ഗോപാലൻ പനക്കൽ മെമ്പർ
4 ഫാത്തിമ മെമ്പർ
ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി
1 സക്കീന എടത്തൊടി ചെയർമാൻ
2 അജിത നീണ്ടാരത്തിങ്ങൽ മെമ്പർ
3 മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മെമ്പർ
4 മുഹമ്മദ് വടക്കെകണ്ടി മെമ്പർ
5 ഷാഹിന തോരപ്പ മെമ്പർ

0 comments:

Post a Comment

 
Other Website Malabar Kalapam | Wagon Tragedy | Shihab Thangal